Gabriela Oboroc

Medic Cardiolog

Gabriela Oboroc

Publicații

  • „Sindromul coronarian acut. Remedii antiischemice”, Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători, Chișinău, 2015.

Studii și perfecționări

10.2015 Conferința științifică aniversară a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidenților și studenților, locul III cu lucrarea „Medicația sindromului coronarian acut”.
12.2015-12.2019 Medic-rezident cardiolog IMSP IC.
2009-2015 Licențiat în Medicină, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N. Testemițanu”.