Nadejda Sapojnic

Cardiolog, Doctor în științe medicale

 • Autor a 54 lucrări științifice publicate în reviste de specialitate, comunicări orale la congrese naționale și internaționale, dintre care 22 au fost prezentate la congrese internaționale și publicate în reviste internaționale cu IF.

Publicații:

 • „Boala mitrală mixomatoasă: în căutarea unor soluții noi”. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale Nr.1 (58)/2018, p.147-152. ISSN 1857-0011.
 • „Efectele pleiotrope a denervării arterelor renale în hipertensiunea arterială rezistentă la tratament“. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale Nr.1 (58)/2018, p.163-167. ISSN 1857-0011.
 • “Efficacy of eprosartan and ramipril on blood pressure variability, LV remodeling and insulin resistance in essential hypertension” Journal of Hypertension Vol.36 (2018): Suppl 1; p-269-270.
 • “Efficacy of long lasting therapy with ramipril and eprosartan on diastolic dysfunction, functional class of HFpEF and insulin resistance in hypertensives”. European Journal of Preventive Cardiology, Vol 25 (2018); Suppl.2, p72-73.
 • “The correlation between endothelial dysfunction and the treatment with nebivolol in patients with diabetes and angina pectoris undergoing coronary angioplasty”. Atherosclerosis, Vol. 275 (2018), p. e118. P1.3.050. DOI: https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2018.06.336.
 • “Rolul imagisticii prin rezonanță magnetică în patologia cardiovasculară”. Buletin Academiei de Științe a Moldovei, 2019, p 125-131.
 • “Terapii interventionale noi in hipertensiunea arteriala rezistenta la tratament”. Buletin Academiei de Științe a Moldovei, 2019, p 93-96.
 • “The effects of renal artery denervation on blood pressure values and diastolic dysfunction in resistant hypertension.” European Journal of Preventive Cardiology, 2019, 26 (1), 757-758. ISSN: 2047-4873. (IF: 5,64).
 • “Evolution of LV remodeling geometry and insulin resistance indices under conventional active medication on RAS: ramipril and eprosartan”. European Journal of Heart Failure, 2019, 21 (1), 202-203. ISSN:1879-0844. (IF: 13,965).
 • “Influence of long-term therapy with Losartan, Valsartan and Eprosartan on left ventricular hypertrophy and NT- pro BNP level in hypertensives”. Journal of Hypertension, 2019, 37 (1), 172-173. ISSN: ISSN 0263-6352. (IF: 4.092).
 • “Efectul antihipertensiv al desimpatizării arterelor renale versus tratament farmacologic la pacienții cu hipertensiune arterială rezistentă”. In: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. 2020, vol.1(65), pp. 223-227. ISSN: 1857-0011 (Categoria B).
 • “Remodelarea cardiacă în HTA rezistentă – impactul tratamentului farmacologic versus invaziv”. In: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. 2020, vol.1(65), pp. 231-239. ISSN: 1857-0011 (Categoria B).
 • “Determinanțele genetice și soluții personalizate în managementul hipertensiunii arteriale esențiale.” In: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. 2020, vol.1(65), pp. 122-128. ISSN: 1857-0011 (Categoria B).
 • “COVID-19 și sistemul cardiovascular: concepte și viziuni actuale.” In: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe medicale. 2020, vol.1(65), pp. 9-48. ISSN: 1857-0011 (Categoria B).
 • “Evolution of vascular elasticity indices under conventional active RASS medication: ramipril vs eprosartan”. In: European Journal of Preventive Cardiology. EAPC Essentials Abstract Supplement. 2020, vol. 27(1)_suppl., p. S25. ISSN: 2047-4873.
 • “The influence of renal denervation treatment on blood pressure in patients with resistant hypertension.” In: European Journal of Preventive Cardiology. EAPC Essentials Abstract Supplement. 2020, vol. 27 (1) _suppl., pp. S26 – S27. ISSN: 2047-4873.
 • “Arterial stiffness and diastolic function alteration in essential hypertension.“ In: European Journal of Heart Failure. 2020, vol. 22 (Suppl.S1), p.191. ISSN: 1879-0844.
 • “Indicele HOMAIR ca predictor al severității alterărilor geometriei ventriculare stângi în hipertensiunea arterială esențială și insulinorezistență.“ In: Romanian Journal of Cardiology. 2020, vol. 30 (Suppl.), pp. 102 – 103. ISSN: 1583-2996. ISSN: 1583-2996 (Categoria B+).
 • “Sympathetic renal denervation treatment in resistant hypertension: one-year follow-up.“ In: European Heart Journal. 2020 (preprint). ISSN: 0195-668X.

Studii și perfecționări:

2019 Speaker în cadrul proiectului „Aspecte noi în tratamentul pacientului hipertensiv cu CPI”, Chișinău, Moldova
2018 Speaker în cadrul proiectului „Putem oare preveni decesul cardiovascular și riscul de evenimente cardio/cerebrovasculare fatale din cauza HTA? Cum?” Chișinău, Moldova
11-12 decembrie 2018 Heart Failure Perceptorship, în cadrul University Hospital Center of Zagreb, Dept. of Cardiovascular Diseases, Zagreb, Croația
2017-prezent cercetător științific superior, Departamentul „Hipertensiuni arteriale” al IMSP Institutul de Cardiologie
11-17 octombrie 2015 AAF/OMI/Sazburg Well Cornell Seminar in Cardiology, Salzburg, Austria
01-25 mai 2012 General Hospital of Salzburg, Departamentul de Cardiologie, Salzburg, Austria (observership)
01-09 septembrie 2007 Cardiovascular Interventional Treatment Course (CITC), Gaziantep, Turcia (stagiere)
Septembrie-noiembrie 2006 Stagiere în Ecocardiografie în cadrul secţiei Diagnostic Funcţional şi 29.01-16.02.2018 în cadrul secției Imagistică a IMSP Institutul de Cardiologie, USMF „N. Testemițanu”
2004-2006 studii postuniversitare prin Secundariat clinic la specialitatea Cardiologie, în cadrul IMSP Institutul de Cardiologie
2001-2004 studii postuniversitare prin Rezidențiat, specialitatea Medicină Internă, USMF „N. Testemiţanu”, în cadrul IMSP Institutul de Cardiologie (Diploma – seria AL nr. 001220)
1995-2001 studii medicale superioare la USMF „N. Testemițanu”, facultatea Medicină Generală (Diploma – seria AS nr.0011265)