La Centrul de Diagnostic German este un sistem complex de automatizare a laboratorului de analize, care contribuie semnificativ la o mai mare acuratețe a analizelor, la reducerea timpului de execuție, la o mai bună trasabilitate și urmărire a probelor fiecărui pacient.

Dispunem de sistem informaţional de laborator integrat, conexiune on-line a aparatajului la sistem, on-line validarea rezultatelor – aceasta permite automatizarea procesului de laborator şi reducerea ”factorului uman” practic la zero.

Propunem un spectru larg de investigaţii. Unele cercetari complicate şi rar întâlnite se vor efectua în Germania, în laboratoarele Limbach Group – cel mai mare grup de specialitate din Germania. Absolut toate rezultatele sunt arhivate şi păstrate în formă electronică.

Centrul de Diagnostic German oferă o gamă largă de analize medicale de o calitate ce nu poate fi pusă la îndoială. Începând cu cele mai simple analize de sânge şi urină, şi finisând cu teste medicale care nu se fac nicăieri în Moldova, ci doar peste hotare, Centrul de Diagnostic German poate răspunde tuturor solicitărilor dvs. Recoltarea se face zilnic. Sala de recoltare este modern echipată şi asigură cele mai bune condiţii în ceea ce priveşte calitatea probelor recoltate, condiţiile de igienă, securitatea biologică precum şi tot confortul pentru pacienţii noştri.